Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2018
Ngày cập nhật : 06-12-2018

1/ Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa IX.
2/ Phiên giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa IX.
3/ Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa IX.
4/ Kiểm tra Phong trào Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Buôn Đôn.
5/ Huyện Krông Pắc xóa nhà dột nát cho hộ nghèo.
6/ Khởi nghiệp: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
7/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 26/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 22/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 21/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 20/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 19/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/11/2018
Trang 1 trong tổng số 155