Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/4/2019
Ngày cập nhật : 12-04-2019

1/ UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Tập đoàn Sao Mai.
2/ UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với các tập đòan về các dự án trên địa bàn tỉnh.
3/ UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với đại diện Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng.
4/ UBND tỉnh Đắk Lắk họp về công tác sắp xếp, ổn định dân di cư.
5/ Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở VH TT&DL.
6/ Ban hành quy định về họat động vận tải đường bộ trong đô thị.
7/ Các trường chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
8/ Xây dựng Nông thôn mới: Đắk Lắk xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/3/2019
Trang 1 trong tổng số 157