Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2019
Ngày cập nhật : 14-05-2019

1/ Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
2/ Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
3/ Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.
4/ Triền khai Nghị định số 36/2019 của Chính phủ.
5/ Hiệu quả công tác dạy nghề gắn với nhu cầu của địa phương.
6/ Đắk Lắk thu hoạch trên 58% diện tích cây trồng vụ Đông Xuân.
7/ Đắk Lắk có trên 7.000 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến.
8/ Trồng cà phê xen cây ăn quả cho hiệu quả cao.
9/ Đắk Lắk tập trung thu hoạch lúa vụ Đông xuân 2018-2019.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2019
Trang 1 trong tổng số 173