Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2019
Ngày cập nhật : 19-05-2019

1/ Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
2/ Xây dựng chi bộ tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
3/ Đắk Lắk đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn thực hiện dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực thiên tai.
4/ Đắk Lắk tăng cường thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm.
5/ Giá vàng trong nước giảm.
6/ Thị trường cà phê, hồ tiêu trong tuần.
7/ Bơ cho thu hoạch quanh năm với giá cao.
8/ Các sản phẩm nông nghiệp có truy xuất nguồn gốc được người tiêu dùng lựa chọn.
9/ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức UBND xã Ea Tul, huyện Cư Mgar làm theo Bác.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/4/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/4/2019
Trang 1 trong tổng số 162