Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2019
Ngày cập nhật : 24-05-2019

1/ Lễ phát động phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2019.
2/ Hội thảo những yếu tố ảnh hưởng và giải pháp khôi phục khả năng sinh sản của voi.
3/ Phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước trong các phiên đấu giá  quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4/ Đắk Lắk đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
5/ Đưa hàng Việt về phục vụ người dân nông thôn.
6/ Cảnh báo gia tăng bệnh sốt xuất huyết.
7/ Huyện Cư Kuin đẩy mạnh xã hội hóa phương tiện tránh thai.
8/ Xây dựng Nông thôn mới: Xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc phát huy vai trò chủ thể nông dân trong xây dựng nông thôn mới.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/5/2019
Trang 1 trong tổng số 168