Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2019
Ngày cập nhật : 12-06-2019

1. Hội nghị giao ban trực tuyến góp ý dự thảo quy định chức năng, quyền hạn và mối quan hệ công tác cấp ủy, ban thượng vụ cấp ủy, cấp huyện.
2. Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác giám sát đối với đảng viên thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý.
3. Thông cáo báo chí kỳ họp 63 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk.
4. Họp báo về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
5. Quân khu 5 sơ kết việc nuôi trồng thực nghiệm tại khu kinh tế quốc phòng Ea Súp.
6. Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi.
7. Huyện MĐrắk chú trọng công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số.
8. Sức sống của một câu lạc bộ.
9. Xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin điểm sáng trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
10. Tin tức Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/5/2019
Trang 1 trong tổng số 165