Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2019
Ngày cập nhật : 14-06-2019

1. Hội nghị tổng kết Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ Đắk Lắk về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.
2. Hội nghị cộng tác viên báo Đắk Lắk năm 2019.
3. Hội thảo “Rừng trồng gỗ lớn ở Tây Nguyên: thách thức, cơ hội và định hướng phát triển”.
4. Mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
5. Kết quả chương trình “mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại Đắk Lắk.
6. Tỉnh Đắk Lắk tăng cường kết nối giao thương.
7. Liên đoàn Lao động huyện Krông Ana triển khai nhiều chương trình vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
8. Tin tức Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
9. Tin thế giới.Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/5/2019
Trang 1 trong tổng số 167