Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/6/2019
Ngày cập nhật : 20-06-2019

1. Bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh.
2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện M’Đrắk.
3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Ea Kar.
4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Lắk.
5. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Cư Kuin.
6. Tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, năm 2019.
7. Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Lắk – 10 năm nhìn lại.
8. Cần lắm sân chơi cho trẻ em ngày hè.
9. Khai thác lợi thế của địa phương để khởi nghiệp.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2019

Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/5/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/5/2019
Trang 1 trong tổng số 167