Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2019
Ngày cập nhật : 25-06-2019

1/ Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 6/2019.
2/ Khai mạc Hội thao thể dục thể thao quốc phòng năm 2019.
3/ Thí sinh Đắk Lắk làm thủ tục dự thi THPT quốc gia năm 2019.
4/ Đắk Lắk tỷ lệ đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử đạt gần 100%.
5/ Đắk Lắk giải quyết việc làm cho trên 14.000 lao động.
6/ Tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
7/ Phụ nữ huyện Cư M’gar chung tay bảo vệ môi trường.
8/ Đắk Lắk gieo trồng 116.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2019.
9/ Tăng cường phòng chống dịch tả heo Châu Phi.
10/ Đắk Lắk phát triển diện tích cây ăn quả theo hướng bền vững.
11/ Hiệu quả các mô hình sinh kế cộng đồng trong phát triển thủy sản tại Đắk Lắk.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 12/3/2019
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 11/3/2019
Trang 5 trong tổng số 168