Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/7/2019
Ngày cập nhật : 18-07-2019

1/ Giao ban công tác mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý II/2019.
2/ Hội nghị triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm 2019.
3/ Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Sở GD-ĐT Đắk Lắk.
4/ Chương trình Hành trình cuộc sống năm 2019.
5/ Bộ đội biên phòng Đắk Lắk sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2019.
6/ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 cụm thi đua Hội Cựu Chiến binh các tỉnh Tây Nguyên.
7/ Huyện Ea Súp tích cực phòng chống dịch tả heo Châu Phi.
8/ Du lịch nông nghiệp, điểm nhấn của du lịch Đắk Lắk.
9/ Khởi nghiệp: Khởi nghiệp với mô hình bán lẻ.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/6/2019
Trang 1 trong tổng số 167