Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2019
Ngày cập nhật : 28-08-2019

1. Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giám sát tại huyện Lắk.
3. Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.
4. Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk viếng Đài tưởng niệm các liệt sỹ Giao bưu - Thông tin liên lạc Tây Nguyên.
5. Khai mạc Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2019.
6. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.
7. Tổ chức hoạt động Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.
8. Thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường chống thất thu thuế trên khâu lưu thông.
9. Cơ hội mang lại sự sống cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở Đắk Lắk.
10. Đắk Lắk nỗ lực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
11. Khởi nghiệp: Mô hình khởi nghiệp ứng dụng giải pháp nông nghiệp thông minh.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/8/2019
Trang 1 trong tổng số 170