Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2019
Ngày cập nhật : 30-08-2019

1/ Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh.
2/ Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 9/2019.
3/ Hội thảo nghiệp vụ báo chí khu vực Tây Nguyên và miền Trung.
4/ Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
5/ Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc với UBND tỉnh.
6/ Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc tại TP Buôn Ma Thuột.
7/ Bế mạc Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2019.
8/ Người dân còn thờ ơ trong công tác phòng chống sốt xuất huyết.
9/ Hội chợ thương mại quốc tế tại Khánh Hòa.
10/ Quảng Ngãi tập trung thi công chống sạt lở bờ biển Khê Tân.
11/ Diện tích hồ tiêu ở Đắk Nông vượt quy hoạch.
12/ Sông Hinh, Phú Yên công bố hết dịch tả heo Châu Phi.
13/ Gia Lai khó khăn trong phòng chống sốt xuất huyết.
14/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/8/2019
Trang 1 trong tổng số 170