Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2019
Ngày cập nhật : 19-09-2019

1/ Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát tại thị xã Buôn Hồ.
2/ Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn Đắk Lắk lần thứ 10.
3/ Tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp.
4/ 15/15 huyện, thị xã, thành phố của Đắk Lắk có bệnh nhân sốt rét.
5/ Hiệu ứng từ một mô hình chống rác thải nhựa.
6/ Tỉnh lộ 12 xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
7/ Khởi nghiệp: Xu hướng kinh doanh du lịch homestay.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2019
Trang 1 trong tổng số 173