Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2019
Ngày cập nhật : 06-10-2019

1/ Kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020.
2/ Đắk Lắk nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến công.
3/ Nhiều hoạt động diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.
4/ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
5/ Giá xăng dầu tăng.
6/ Giá hồ tiêu giảm.
7/ Giá sầu riêng cuối vụ tăng cao.
8/ Giá đường giảm.
9/ Giá gas tăng mạnh.
10/ Giá cà phê tiếp tục giảm, nông dân và doanh nghiệp gặp khó khăn.
11/ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: Thắp sáng đường quê, công trình thanh niên làm theo lời Bác.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2019
Trang 1 trong tổng số 168