Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2019
Ngày cập nhật : 08-10-2019

1. Hội thảo tăng cường hợp tác giữa Tây Nguyên và Nhật Bản.
2. Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 9/2019.
3. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp đoàn công tác của đại sứ quán Nhật Bản.
4. Hội nghị ban chấp hành đảng bộ thị xã Buôn Hồ mở rộng lần thứ 30.
5. Ghi nhận về điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hội của các dân tộc thiểu số năm 2019.
6. Phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Ea Súp, việc làm nhỏ ý nghĩa lớn.
7. Đắk Lắk thu hoạch 105.000 ha cây trồng vụ hè thu 2019.
8. Đắk Lắk hỗ trợ hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp.
9. Đắk Lắk trồng được 1.060 ha rừng.
10. Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại huyện Krông Ana.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2019
Trang 1 trong tổng số 168