Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2019
Ngày cập nhật : 09-10-2019

1/ Hội nghị giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn.
2/ Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10/12/2019.
3/ Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 45.500 tỷ đồng.
4/ Đắk Lắk thả 25.700 con cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản năm 2019.
5/ Tăng cường huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở giáo dục.
6/ Kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi về đích sớm.
7/ Tháng 9/2019 thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm.
8/ Đắk Nông có 51,7% doanh nghiệp đang hoạt động.
9/ Gia Lai huy động, lồng ghép được gần 32.700 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.
10/ Phòng tránh bão cho vùng nuôi tôm hùm Phú Yên.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2019
Trang 1 trong tổng số 168