Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2019
Ngày cập nhật : 18-10-2019

1/ Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2/ Gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.
3/ Gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam.
4/ Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk.
5/ Đắk Lắk sơ kết công tác thuế 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.
6/ Tuyên dương cán bộ hội, thanh niên sống đẹp, khởi nghiệp tiêu biểu.
7/ Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện MĐrắk lần thứ 19.
8/ Khó khăn trong sản xuất rau an toàn.
8/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2019
Trang 1 trong tổng số 173