Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2019
Ngày cập nhật : 14-11-2019

1/ Kim ngạch xuất khẩu của Đắk Lắk 10 tháng năm 2019 đạt 485 triệu USD.
2/ Đắk Lắk phát huy tốt nguồn vốn vay ưu đãi.
3/ Đắk Lắk tập trung sản xuất cà phê bền vững.
4/ 6 chi cục thuế hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2019.
5/ Đắk Lắk có 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
6/ Triển khai chương trình giáo dục an toàn giao thông học sinh sinh viên.
7/ Triển khai phương án hỗ trợ tiểu thương chợ tạm Buôn Ma Thuột ổn định kinh doanh.
8/ Huyện Krông Pắc đồng hành cùng người nghèo.
9/ Xây dựng Nông thôn mới: Phụ nữ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột góp phần duy trì, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2019
Trang 1 trong tổng số 180