Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2019
Ngày cập nhật : 15-11-2019

1/ Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2/ Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.
3/ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.
4/ Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV.
5/ Hội thảo khoa học Xây dựng vùng du lịch văn hoá sinh thái Tây Nguyên, tiềm năng và những vấn đề.
6/ Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2018-2019.
7/ Giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2019.
8/ Những người tự nguyện xin thoát nghèo ở vùng biên giới huyện Ea Súp.
9/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2019
Trang 1 trong tổng số 169