Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2019
Ngày cập nhật : 04-12-2019

1/ Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019.
2/ Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Lắk.
3/ Cụm thi đua 4 tỉnh Tây Nguyên tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.
4/ Đắk Lắk có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
5/ Dư nợ cho vay cà phê niên vụ 2019-2020 dự kiến đạt 22.500 tỷ đồng.
6/ Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk kiểm soát doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
7/ Tăng cường bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
8/ Đắk Lắk chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
9/ Huyện Ea H’leo chú trọng đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.
10/ Hiệu quả từ cây cầu mang tên cựu chiến binh.
11/ Khởi nghiệp: Các doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk tăng cường hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2019
Trang 1 trong tổng số 167