Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/2/2020
Ngày cập nhật : 12-02-2020

1/ Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
2/ Hội nghị trực tuyến ngành giáo dục triển khai công tác phòng chống dịch do vi rút Corona.
3/ Ngành thuế triển khai hỗ trợ người nộp thuế qua internet.
4/ Đắk Lắk có 766 ha mắc ca.
5/ Diễn tập phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
6/ Các trường dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch do vi rút Corona.
7/ Khởi nghiệp: Đắk Lắk triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ngay từ đầu năm.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/1/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/1/2020
Trang 1 trong tổng số 177