Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/2/2020
Ngày cập nhật : 26-02-2020

1/ Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch thành lập Chi cục Thuế khu vực.
2/ Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”.
3/ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2018-2020.
4/ Chủ động phòng chống dịch cúm trên đàn gia cầm.
5/ Những y bác sỹ tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid 19.
6/ Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng chống dịch Covid 19.
7/ Khởi nghiệp: Khởi nghiệp từ cây vải thiều trên đất Tây Nguyên.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/2/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/2/2020
Trang 1 trong tổng số 170