Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/7/2020
Ngày cập nhật : 01-07-2020

1/ Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020.
2/ UBND tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác tháng 6/2020.
3/ Hội thảo thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp, định hướng xây dựng, phát triển hệ sinh thái tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.
4/ Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020.
5/ Sở VHTT&DL Đắk Lắk sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.
6/ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắ k triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
7/ Cảnh báo dịch sốt xuất huyết.
8/ Khởi nghiệp: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
9/ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh: Giải pháp đẩy mạnh sản xuất VietGap gắn với liên kết chuỗi giá trị.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/6/2020
Trang 1 trong tổng số 177