Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Ngày cập nhật : 21-10-2020

1. Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
2. Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân.
3. Huyện MĐrắk phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
4. Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Tiếp tục mở rộng và đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, phát huy sức dân.
6. Giai đoạn 2015-2020 Đắk Lắk thu hút 318 dự án đầu tư.
7. Nhiều hoạt động trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
8. Lan tỏa phong trào gói bánh chưng, bánh tét gửi về miền Trung.
9. Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh: Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
10. Khởi nghiệp: Cơ hội mở rộng thị trường của cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/9/2020
Trang 1 trong tổng số 188