Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2020
Ngày cập nhật : 30-10-2020

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng Đảng.
2/ Gặp mặt cán bộ không tái cử thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý.
3/ Họp Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
4/ UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Indonesia.
5/ Hội thi Sắc màu văn hóa Việt Nam - Indonesia năm 2020.
6/ Hội nghị BCH Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2.
7/ Nhiều diện tích cây trồng ở huyện MĐrắk bị thiệt hại do bão số 9.
8/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9/ Mục: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2020
Trang 1 trong tổng số 188