Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2020
Ngày cập nhật : 24-11-2020

1/ Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.
2/ Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn, huyện Cư Mgar và huyện Krông Pắc.
3/ Hội tù yêu nước tỉnh Đắk Lắk đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4/ UBND tỉnh Đắk Lắk thông qua các nội dung sẽ trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.
5/ Hội nghị trực tuyến về thành phố thông minh năm 2020.
6/ Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Công ty TNHH Vitad tại Việt Nam.
7/ Trường Đại học Tây Nguyên khai giảng năm học mới.
8/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9/ Tin thế giới.


Trang 186 trong tổng số 188