Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/2/2021
Ngày cập nhật : 20-02-2021

1/ Lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông làm việc về công tác phối hợp giữa 2 tỉnh trong thời gian tới.
2/ Đắk Lắk phát hiện gỗ pơ mu bị khai thác trái phép, tạm giữ 9 đối tượng.
3/ Đắk Lắk đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ nhằm tăng kết nối vùng.
4/ Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 của Đắk Lắk đạt 600 triệu USD.
5/ Đôn đốc kê khai thuế bằng phương thức điện tử.
6/ Hiệu quả giảm nghèo của Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.
7/ Hậu quả đau lòng từ pháo nổ.
6/ Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối người Việt với hàng Việt.
8/ Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk khẳng định vai trò trụ cột về an sinh xã hội.
9/ Tin thế giới.
10/ Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/1/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/1/2021
Trang 1 trong tổng số 187