Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/2/2021
Ngày cập nhật : 22-02-2021

1/ Họp Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2/ Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
3/ Tiềm năng tăng thu ngân sách từ phát triển các dự án năng lượng tái tạo.
4/ Hỗ trợ, hướng dẫn quyết toán thuế bằng hình thức trực tuyến.
5/ Gặp gỡ nữ tân binh duy nhất trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại Đắk Lắk.
6/ Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính.
7/ Đảm bảo an toàn chăn nuôi sau tết.
8/ Nông dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2020-2021.
9/ Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô.
10/ Giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk phấn đấu có khoảng 250 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.
11/ Phát triển cà phê đặc sản, hướng đi mới cho nông dân.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/2/2021
Trang 1 trong tổng số 187