Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/3/2021
Ngày cập nhật : 01-03-2021

1. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ huấn luyện và phát động thi đua năm 2021.
2. Huyện Krông Bông: bắt giữ 1 ô tô chở gỗ trái phép.
3. Huyện Ea Súp điều tra, xử lý các vụ vận chuyển lâm sản trái phép.
4. Ngành thuế Đắk Lắk tích cực thu hồi nợ đọng thuế ngay từ đầu năm.
5. Đắk Lắk có khoảng 22.000 lao động làm việc trong các hợp tác xã.
6. Đắk Lắk chú trọng phát triển cà phê đặc sản.
7. Tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến đồng bào dân tộc thiểu số.
8. Trường Đại học Tây Nguyên đẩy mạnh dạy học theo hình thức trực tuyến.
9. Mục thời sự nông nghiệp.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/2/2021
Trang 1 trong tổng số 188