Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/3/2021
Ngày cập nhật : 06-03-2021

1/ Công an tỉnh Đắk Lắk điều động, bố trí hơn 860 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
2/ Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3/ Bệnh nhân lao kháng thuốc ngày càng gia tăng.
4/ TP Buôn Ma Thuột chú trọng ứng dụng nông nghiệp thông minh.
5/ Nông dân Đắk Lắk tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất.
6/ Trứng gia cầm giảm mạnh, người chăn nuôi gặp khó khăn.
7/ Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của Đắk Lắk.
8/ Tin thế giới.
9/ Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/3/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/3/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/3/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/3/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/3/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/2/2021
Trang 1 trong tổng số 188