Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Pháp luật và đời sống
Pháp luật và đời sống ngày 13/10/2017
Ngày cập nhật : 14-10-2017

1. Tăng cường phối hợp và giảm bớt các thủ tục hành chính để người dân không phải đi lại nhiều lần.
2. Đẩy mạnh cải cách hành chính - nâng cao chất lượng phục vụ người dân.


Pháp luật và đời sống ngày 22/9/2017
Pháp luật và đời sống ngày 8/9/2017
Pháp luật và đời sống ngày 25/8/2017
Pháp luật và đời sống ngày 11/8/2017
Pháp luật và đời sống ngày 28/7/2017
Pháp luật và đời sống ngày 14/7/2017
Pháp luật và đời sống ngày 23/6/2017
Pháp luật và đời sống ngày 9/6/2017
Pháp luật và đời sống ngày 26/5/2017
Pháp luật và đời sống ngày 12/5/2017
Pháp luật và đời sống ngày 28/4/2017
Pháp luật và đời sống ngày 14/4/2017
Pháp luật và đời sống ngày 24/3/2017
Pháp luật và đời sống ngày 10/3/2017
Pháp luật và đời sống ngày 24/2/2017
Pháp luật và đời sống ngày 10/2/2017
Pháp luật và đời sống ngày 27/1/2017
Pháp luật và đời sống ngày 13/1/2017
Pháp luật và đời sống ngày 23/12/2016
Pháp luật và đời sống ngày 9/12/2016
Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời ngày 27/11/2016
Trang 1 trong tổng số 10