cungdrt21-115

cdrt190116

cdrt161115

nc250116

nc231115

ncum12-15

cn91015

canhac31815

hkca-15

h2

tieng-hat

tho-2015

ScreenHunter 46 Sep. 12 15.18

RUOCDEN

Dec. 22 09.02Phuong

chucxuanKhoa học kỹ thuật với nhà nông
Khoa học kỹ thuật nhà nông ngày 20/8/2012
Ngày cập nhật : 21-08-2012

Chăm sóc cây cà phê giai đoạn làm chắc hạt và nuôi cành dự trữ.


Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 13/8/2012
Nội dung chính

Mô hình nuôi chim Trĩ.

Truyền hình trực tiếp "Đồng hành và chia sẽ" phát sóng ngày 6/8/2012
Nội dung chính

Truyền hình trực tiếp "Đồng hành và chia sẽ" phát sóng ngày 6/8/2012.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông 30/7/2012
Nội dung chính

Dinh dưỡng cho cây cà phê trong giai đoạn nuôi trái.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 23/7/2012
Nội dung chính
Phòng trừ sâu bệnh trên cây ngô vụ Thu Đông
Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 16/7/2012
Nội dung chính

Hiện tượng rụng quả do thiếu dinh dưỡng trên cây cà phê.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng 9/7/2012
Nội dung chính

Chăm sóc cây ca cao trong mùa mưa

Đồng hành và chia sẻ ngày 2/7/2012
Nội dung chính
Đồng hành và chia sẻ ngày 2/7/2012
Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 25/6/2012
Nội dung chính
Chăm sóc cây cà phê vào đầu mùa mưa
Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 18/6/2012
Nội dung chính
Chăm sóc cây hồ tiêu trong mùa mưa
Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 11/6/2012
Nội dung chính
Kỹ thuật nuôi cá lăng nha đuôi đỏ
Trang 1 trong tổng số 29