Thời sự 19h45

thoisu-16

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

m9-575 May. 07 14.35

bttt-nho

m9-3372 Jan. 25 14.51

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

Jan. 06 10.26Phuong

m9-563 May. 07 14.28

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-576 May. 07 14.35

tlv

m9-3244 Jan. 15 15.27

m9-580 May. 07 14.42

m9-3225 Jan. 15 09.25

m9-582 May. 07 14.43

m9-584 May. 07 14.47Khoa học kỹ thuật với nhà nông
Khoa học kỹ thuật nhà nông ngày 20/8/2012
Ngày cập nhật : 21-08-2012

Chăm sóc cây cà phê giai đoạn làm chắc hạt và nuôi cành dự trữ.


Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 13/8/2012
Nội dung chính

Mô hình nuôi chim Trĩ.

Truyền hình trực tiếp "Đồng hành và chia sẽ" phát sóng ngày 6/8/2012
Nội dung chính

Truyền hình trực tiếp "Đồng hành và chia sẽ" phát sóng ngày 6/8/2012.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông 30/7/2012
Nội dung chính

Dinh dưỡng cho cây cà phê trong giai đoạn nuôi trái.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 23/7/2012
Nội dung chính
Phòng trừ sâu bệnh trên cây ngô vụ Thu Đông
Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 16/7/2012
Nội dung chính

Hiện tượng rụng quả do thiếu dinh dưỡng trên cây cà phê.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng 9/7/2012
Nội dung chính

Chăm sóc cây ca cao trong mùa mưa

Đồng hành và chia sẻ ngày 2/7/2012
Nội dung chính
Đồng hành và chia sẻ ngày 2/7/2012
Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 25/6/2012
Nội dung chính
Chăm sóc cây cà phê vào đầu mùa mưa
Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 18/6/2012
Nội dung chính
Chăm sóc cây hồ tiêu trong mùa mưa
Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 11/6/2012
Nội dung chính
Kỹ thuật nuôi cá lăng nha đuôi đỏ
Đồng hành và chia sẻ phát sóng ngày 4/6/2012
Nội dung chính

Đồng hành và chia sẻ phát sóng ngày 4/6/2012

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 28/5/2012
Nội dung chính

Cách chăm sóc cây lúa hè - thu ngay từ đầu vụ

Khoa học kỹ thuật với nhả nông phát sóng 21/5/2012
Nội dung chính

Cách chăm sóc cây cà phê giai đoạn quả non.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 14/5/2012
Nội dung chính
Sản xuất rau an toàn
Đồng hành và chia sẻ phát sóng ngày 7/5/2012
Nội dung chính

Đồng hành và chia sẻ phát sóng ngày 7/5/2012

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 30/4/2012
Nội dung chính
Vai trò của MaO và SiO2 đối với cây cà phê ở vùng đất Tây Nguyên
Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng 23/4/2012
Nội dung chính

Chăm sóc cây cà phê vào đầu mùa mưa.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 16/04/2012
Nội dung chính

Những phương pháp trong chọn giống ngô lai thích hợp cho vụ hè thu 

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 9/4/2012
Nội dung chính
Phòng trừ rệp sáp cho cây cà phê
Đồng hành và chia sẻ phát sóng ngày 2/4/2012
Nội dung chính

Đồng hành và chia sẻ phát sóng ngày 2/4/2012

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 26/03/2012
Nội dung chính
Quản lý dinh dưỡng cho cây ngô
Trang 1 trong tổng số 16