m9-329 Mar. 17 10.18

16215

hinhdrt1

Mar. 24 08.21Phuong

h1

hinhnc26115

tho-2015

h2

ScreenHunter 46 Sep. 12 15.18

RUOCDEN

Dec. 22 09.02Phuong

chucxuanKhoa học kỹ thuật với nhà nông
Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 10/9/2012
Ngày cập nhật : 11-09-2012

Chăm sóc cây hồ tiêu trong giai đoạn giữa mùa mưa.


Đồng hành và chia sẻ ngày 3/9/2012
Nội dung chính

Đồng hành và chia sẻ ngày 3/9/2012

Khoa hoc kỹ thuật với nhà nông ngày 27/8/2012
Nội dung chính

Bổ sung dinh dưỡng cho cây cà phê vào giai đoạn cuối mùa mưa.

Khoa học kỹ thuật nhà nông ngày 20/8/2012
Nội dung chính

Chăm sóc cây cà phê giai đoạn làm chắc hạt và nuôi cành dự trữ.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 13/8/2012
Nội dung chính

Mô hình nuôi chim Trĩ.

Truyền hình trực tiếp "Đồng hành và chia sẽ" phát sóng ngày 6/8/2012
Nội dung chính

Truyền hình trực tiếp "Đồng hành và chia sẽ" phát sóng ngày 6/8/2012.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông 30/7/2012
Nội dung chính

Dinh dưỡng cho cây cà phê trong giai đoạn nuôi trái.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông ngày 23/7/2012
Nội dung chính
Phòng trừ sâu bệnh trên cây ngô vụ Thu Đông
Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng ngày 16/7/2012
Nội dung chính

Hiện tượng rụng quả do thiếu dinh dưỡng trên cây cà phê.

Khoa học kỹ thuật với nhà nông phát sóng 9/7/2012
Nội dung chính

Chăm sóc cây ca cao trong mùa mưa

Đồng hành và chia sẻ ngày 2/7/2012
Nội dung chính
Đồng hành và chia sẻ ngày 2/7/2012
Trang 1 trong tổng số 25