Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42

Thời sự 19h45
Chương trình Thời sự ngày 22/9/2012
Ngày cập nhật : 23-09-2012
1/ BCHQS tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2/ Liên hoan phim về TTATGT tỉnh Đắk Lắk năm 2012.
3/ Đắk Lắk đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp .
4/ Đắk Lắk có 450 chi hội CCB người Kinh kết nghĩa với 392 Chi hội CCB đồng bào DTTS.
5/ Quyết tâm thoát nghèo của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
6/ Hiện nay nhiều trẻ em phải nhập viện do mắc các bệnh về hô hấp và tay chân miệng.
7/ Những điều trông thấy: Những khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ Công trình cấp nước xã Cư Pui, huyện Krông Bông.
8/ Tin thế giới.


Chương trình Thời sự ngày 21/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 20/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 19/9/2012
Chương trình thời sự ngày 18/9/2012
Chương trình thời sự tối thứ 2 ngày 17/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 16/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 15/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 14/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 13/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 12/9/2012
Chương trình thời sự tối thứ 3 ngày 11/9/2012
Chương trình thời sự ngày 10/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 9/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 8/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 7/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 6/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 5/9/2012
Chương trình thời sự ngày 4/9/2012
Chương trình thời sự tối thứ 2 ngày 3/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 2/9/2012
Chương trình Thời sự ngày 1/9/2012
Trang 1 trong tổng số 139