ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ:
- ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Tất Thành thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

I. Ban Giám đốc:
1. Giám đốc: Đặng Quốc Huy.
- Điện thoại: 0262.3850 809.
- Email: dangquochuydrt@gmail.com.

2. Phó Giám đốc: Trịnh Quang Kim.
- Điện thoại: 0262. 3812 633.
- Email: quangkimdrt@gmail.com.

3. Phó Giám đốc: Trần Đại.
- Điện thoại: 0262. 3852 453.
- Email: dongadrt@gmail.com.

4. Phó Giám đốc: Y Nang Êban.
- Điện thoại: 0262.3857 118.
- Email: ynuenie@gmail.com.

II. Khối Tổng hợp:
1. Văn Phòng:
- Chánh Văn phòng: Tạ Ngọc Ất.
- Điện thoại: 0262.3813 065.
- Email: vanphongdrt@gmail.com.

2. Phòng Kế hoạch – Tài vụ:
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Yến.
- Điện thoại: 0262.3810 375.
- Email: yenbmt74@yahoo.com.vn

3. Phòng Dịch vụ - Quảng cáo:
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Chương.
- Điện thoại: 0262.3850 962.
- Email: cvlandna@gmail.com

III. Khối Nội dung:
1. Phòng Chương trình:
- Trưởng phòng: Võ Bá Tuấn.
- Điện thoại: 0262.3841 726.
- Email: pctdrt@gmail.com.

2. Phòng Thời sự:
- Trưởng phòng: Cao Huy Cường.
- Điện thoại: 0262.3819 905.
- Email: phongthoisu.drt@gmail.com.

3. Phòng Chuyên mục:
- Trưởng phòng: Trần Văn Tịnh.
- Điện thoại: 0262.3861 255.
- Email: phongvienchuyenmucdrt@gmail.com.

4. Phòng Văn nghệ - Thể thao:
- Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hưng.
- Điện thoại: 0262.3856 459.
- Email: quochungdrt@yahoo.com.vn.

5. Phòng Chương trình tiếng dân tộc;
- Trưởng phòng: H’Jim Niê KDăm.
- Điện thoại: 0262. 3818 657.
- Email: jimniekdam@gmail.com.

IV. Khối Kỹ thuật:
1. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình;
- Trưởng phòng: Lê Thừa Dương Hà.
- Điện thoại: 0262.3812 186.
- Email: duonghadrt@gmail.com.

2. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng:
- Trưởng phòng: Nguyễn Lam Trà.
- Điện thoại: 0262.3812 858.
- Email: phongkythuat_drt@yahoo.com.

Email: Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.