Thời sự 11h30

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2018
Ngày cập nhật : 30-01-2018

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2017.
2. Agribank Chi nhánh bắc Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.
3. Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 tại Đắk Lắk qua lời kể của các nhân chứng lịch sử.
5. Đắk Lắk thu hoạch gần 57.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2017.
6. Đắk Lắk gieo trồng gần 41.000 ha cây trồng vụ Đông xuân 2017-2018.
7. Đến năm 2020 Đắk Lắk phấn đấu có 14.800 ha nuôi trồng thủy sản.
8. Quất cảnh Hòa Thắng sẵn sàng phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 21/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 20/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 14/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2018
Trang 1 trong tổng số 28