Thời sự 11h30

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2018
Ngày cập nhật : 02-02-2018

1. Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2017.
2. Hội nghị tổng kết công tác đào tạo nghề năm 2017.
3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thăm và chúc tết tại huyện Lắk.
4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thăm và chúc tết các vị ĐBQH, nguyên ĐBQH tỉnh.
5. Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk.
6. Tỉnh Đắk Lắk tăng cường thu hút đầu tư và phát triển cụm công nghiệp.
7. Quý IV/2017: Tỉnh Đắk Lắk có hơn 60.000 văn bản được gửi, nhận qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.
8. Đắk Lắk tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá.
9. Thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 21/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 20/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 14/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2018
Trang 1 trong tổng số 28