Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/1/2019
Ngày cập nhật : 22-01-2019

1. Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.
2. UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2018.
3. Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3.
4. Hội nghị tập huấn Tổng điều tra dân số.
5. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt trên 7,8%.
6. Huyện Krông Năng đẩy mạnh cải cách hành chính.
7. Đắk Lắk thu họach trên 51.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2018.
8. Đắk Lắk gieo trồng gần 35.000 ha cây trồng vụ Đông xuân 2018-2019.
9. Năm 2018 số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở Đắk Lắk giảm.
10. TP Buôn Ma Thuột xây dựng 31 mô hình khuyến nông.
11. Đắk Lắk chú trọng đảm bảo an tòan thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2019
Trang 1 trong tổng số 36