Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2018
Ngày cập nhật : 17-11-2018

1. Đại hội Hội người mù tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk sơ kết cuộc vận động.
3. Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
4. Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại Sở Nội vụ.
5. Đắk Lắk chú trọng nâng cao chất lượng cà phê khi thu hoạch.
6. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tôc trong tình hình mới.
7. Năm 2018, Quảng Ngãi có khả năng thu ngân sách đạt 20.000 tỷ đồng.
8. Bình Định chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2018-2019.
9. Nông dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông có nguy cơ mất trắng 1.000 tỷ đồng đầu tư vào hồ tiêu.
10. Khánh Hòa: triển khai kiểm tra hoạt động thương mại.
11. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 19h45 ngày 15/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 14/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 13/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/11/2018
Chương trình Thời sự 19h45 ngày 6/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/11/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/10/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/10/2018
Trang 1 trong tổng số 158