Thứ Sáu, 01/07/2022 23:10 (GMT +7)

Bản tin sáng ngày 16-5-2022

Thứ 2, 16/05/2022 | 07:07:13 (GMT +7)

1. HUYỆN BUÔN ĐÔN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC CƠ SỞ PHẬT GIÁO NHÂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 
2. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN EA SÚP PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CAO ĐIỂM 
3. RA MẮT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MAY MẶC LỰC THIÊM ĐẮK LẮK 
4. XÃ EA PIL HUYỆN M'DRẮK SƠ KẾT MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN NINH TRẬN TỰ 
5. BẮT ĐỐI TƯỢNG CƯỠNG HIẾP, GIẾT NGƯỜI 
6. TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ HÀNH VI SỬ DỤNG MA TÚY ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
7. TIN THẾ GIỚI.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu