Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2021
Ngày cập nhật : 27-10-2021

1: UBND TỈNH ĐẮK LẮK HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA X.
2: ĐẮK LẮK GHI NHẬN 7 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2.
3: THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP SIẾT CHẶT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN.
4: XĂNG RON 95 CÓ GIÁ GẦN 25.000 ĐỒNG/ LÍT.
5: ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035.
6 : Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI, LÁ CHẮN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
7: QUẢNG NGÃI XỬ PHẠT 10 THUYỀN TRƯỞNG TÀU CÁ NGẮT GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH.
8: NGUY CƠ SẠT LỞ TRONG MÙA MƯA BÃO TẠI XÃ PHƯỚC ĐỒNG, NHA TRANG.
9: TIN THẾ GIỚI
10: DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2021
Trang 1 trong tổng số 76