Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 29/8/2021
Ngày cập nhật : 29-08-2021

1. Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2. Xứ lý phòng khám đa khoa chưa được cấp phép đã tiến hành test nhanh Covid - 19
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 giảm so với cùng kỳ
4. Đắk Lắk có 35 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
5. 80% các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện MĐrắk suy giảm nguồn nước
6. Tấm lòng thơm thảo của người dân Đắk Lắk trong mùa dịch
7. Tin thế giới


Bản tin sáng ngày 28/8/2021
Bản tin sáng ngày 27/8/2021
Bản tin sáng ngày 26/8/2021
Bản tin sáng ngày 25/8/2021
Bản tin sáng ngày 24/8/2021
Bản tin sáng ngày 23/8/2021
Bản tin sáng ngày 22/8/2021
Bản tin sáng ngày 21/8/2021
Bản tin sáng ngày 20/8/2021
Bản tin sáng ngày 19/8/2021
Bản tin sáng ngày 18/8/2021
Bản tin sáng ngày 17/8/2021
Bản tin sáng ngày 16/8/2021
Bản tin sáng ngày 15/8/2021
Bản tin sáng ngày 14/8/2021
Bản tin sáng ngày 13/8/2021
Bản tin sáng ngày 12/8/2021
Bản tin sáng ngày 11/8/2021
Bản tin sáng ngày 10/8/2021
Bản tin sáng ngày 9/8/2021

Trang 1 trong tổng số 141