Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 14/9/2021
Ngày cập nhật : 14-09-2021

1. KHỞI TỐ 5 ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH BẠC TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI.
2. NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ CHƯA BÀN GIAO ĐÃ SỤP LÚN NGHIÊM TRỌNG.
3. ĐẮK LẮK ĐƯỢC CẤP 6.000 LÍT HÓA CHẤT ĐỂ CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỘNG VẬT.
4. 11 HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐÃ THU HOẠCH XONG SẦU RIÊNG.
5. KHÓ KHĂN VÌ ĐƯỜNG XUỐNG CẤP.
6. CHUNG TAY ĐẨY LÙI DịCH COVID-19.
7. TIN THẾ GIỚI.


Bản tin sáng ngày 13/9/2021
Bản tin sáng ngày 12/9/2021
Bản tin sáng ngày 11/9/2021
Bản tin sáng ngày 10/9/2021
Bản tin sáng ngày 9/9/2021
Bản tin sáng ngày 8/9/2021
Bản tin sáng ngày 7/9/2021
Bản tin sáng ngày 6/9/2021
Bản tin sáng ngày 5/9/2021
Bản tin sáng ngày 4/9/2021
Bản tin sáng ngày 3/9/2021
Bản tin sáng ngày 2/9/2021
Bản tin sáng ngày 1/9/2021
Bản tin sáng ngày 31/8/2021
Bản tin sáng ngày 30/8/2021
Bản tin sáng ngày 29/8/2021
Bản tin sáng ngày 28/8/2021
Bản tin sáng ngày 27/8/2021
Bản tin sáng ngày 26/8/2021
Bản tin sáng ngày 25/8/2021
Bản tin sáng ngày 24/8/2021
Trang 1 trong tổng số 140