Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 15/9/2021
Ngày cập nhật : 15-09-2021

1. NHANH CHÓNG DẬP TẮT ĐÁM CHÁY TRONG KHU DÂN CƯ
2. BẮT ĐỐI TƯỢNG SAU 34 NĂM TRỐN KHỎI NƠI GIAM GIỮ
3. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHỐNG DỊCH COVID-19
4. ĐẮK LẮK PHẤN ĐẤU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN 8-9%/NĂM
5. CÔNG AN HUYỆN KRÔNG BÚK NỖ LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG CÁC BUÔN LÀNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
6. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
7. TIN THẾ GIỚI


Bản tin sáng ngày 14/9/2021
Bản tin sáng ngày 13/9/2021
Bản tin sáng ngày 12/9/2021
Bản tin sáng ngày 11/9/2021
Bản tin sáng ngày 10/9/2021
Bản tin sáng ngày 9/9/2021
Bản tin sáng ngày 8/9/2021
Bản tin sáng ngày 7/9/2021
Bản tin sáng ngày 6/9/2021
Bản tin sáng ngày 5/9/2021
Bản tin sáng ngày 4/9/2021
Bản tin sáng ngày 3/9/2021
Bản tin sáng ngày 2/9/2021
Bản tin sáng ngày 1/9/2021
Bản tin sáng ngày 31/8/2021
Bản tin sáng ngày 30/8/2021
Bản tin sáng ngày 29/8/2021
Bản tin sáng ngày 28/8/2021
Bản tin sáng ngày 27/8/2021
Bản tin sáng ngày 26/8/2021
Bản tin sáng ngày 25/8/2021
Trang 1 trong tổng số 141