Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Ngày cập nhật : 17-09-2021

1. HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỘNG VẬT
2. ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH ĐẮK LẮK
3. UBMTTTQVN TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP NHẬN HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
4. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK LẮK TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG QUÝ IV NĂM 2021
5. KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐƯỜNG DÂY SỐ ĐỀ TRÊN 400 TỶ ĐỒNG
6. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 66 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
7. ĐẮK LẮK ĐƯỢC CẤP 6000 LÍT HÓA CHẤT ĐỂ CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỘNG VẬT
8. ĐỔI MỚI HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH
9. HUYỆN EA KAR TỔ CHỨC DẠY HỌC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19
 MỤC TIN TỨC TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:
10. ĐẮK NÔNG: HƠN 118 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID - 19
11.QUẢNG TRỊ KHẨN TRƯƠNG THU HOẠCH LÚA SAU MƯA BÃO
12. TRÀ BỒNG, QUẢNG NGÃI NỖ LỰC THÔNG ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CÓ 150 HỘ DÂN
13. NHIỀU DOANH NGHIỆP NINH THUẬN ĐÓN CÔNG NHÂN TRỞ LẠI LÀM VIỆC
14. TIN THẾ GIỚI
15. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/8/2021
Trang 1 trong tổng số 202