Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Ngày cập nhật : 20-09-2021

1/ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH.
2/ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT.
3/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 36 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
4/ TĂNG CƯỜNG PHÒNG LÂY NHIỄM CHÉO TRONG CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG.
5/ CHI CỤC THUẾ KHU VỰC CƯ MGAR - BUÔN ĐÔN QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NĂM 2021.
THỜI SỰ NÔNG NGHIỆP.
6/ ĐẮK LẮK THU HOẠCH 56.470 HA CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2021.
7/ NÔNG DÂN GIEO TRỒNG HƠN 11.000 HA CÂY TRỒNG VỤ THU ĐÔNG NĂM 2021.
8/ ĐẮK LẮK TRỒNG MỚI GẦN 845 HA RỪNG.
9/ QUY MÔ ĐÀN TRÂU BÒ GIẢM.
10/ SẢN XUẤT HỮU CƠ, HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.
11/ TIN THẾ GIỚI.
12/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/8/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/8/2021
Trang 1 trong tổng số 202