Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Ngày cập nhật : 22-09-2021

1. TẬP HUẤN DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021.
2. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 25 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
3. TP BUÔN MA THUỘT TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỐNG THẤT THU THUẾ.
4. ĐẮK LẮK PHẤN ĐẤU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN 8-9%/NĂM.
5. ĐẮK LẮK GHI NHẬN HƠN 100 CUỘC GỌI MẠO DANH ĐÒI NỢ TIỀN ĐIỆN.
6. NHÌN LẠI GIẢI PHÁP TIÊU THỤ SẦU RIÊNG VỤ NĂM 2021.
7. HỌC TRỰC TUYẾN VÀ NỖI BĂN KHOĂN, LO LẮNG CỦA PHỤ HUYNH.
8. KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN TỈNH LỘ QUA HUYỆN BUÔN ĐÔN.
9. KHỞI NGHIỆP: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19.
10. TIN THẾ GIỚI.
11. DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202