Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Ngày cập nhật : 25-09-2021

1. DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN VÀ SẢN PHẨM OCOP KHU VỰC TÂY NGUYÊN NĂM 2021
2. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 9 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
3. THIÊN TAI GÂY THIỆT HẠI CHO ĐẮK LẮK GẦN 157 TỶ ĐỒNG
4. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
5. TOÀN TỈNH XẢY RA 798 SỰ CỐ VỀ ĐIỆN
6. THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT CÓ 4 SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG 3 SAO TRỞ LÊN
7. NHÀ VĂN HÓA THANH THIẾU NHI TỈNH ĐẮK LẮK VỚI HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
8. ĐƯỜNG XUỐNG CẤP KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG
9. ĐẮK LẮK ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆPư
10. TIN THẾ GIỚI
11. TIÊU ĐIỂM THẾ GIỚI
12. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202