Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Ngày cập nhật : 26-09-2021

1. ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 49 CA DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
2. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
3. ĐẮK LẮK HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS
4. CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
5. "GIỌT MÁU SẺ CHIA" GIỮA MÙA DỊCH COVID - 19
6. THỊ XÃ BUÔN HỒ KIỂM SOÁT CHẶT NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN RA VÀO ĐỊA BÀN
MỤC THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA
7. GIÁ CÀ PHÊ CUỐI TUẦN XU HƯỚNG HAI SÀN VẪN ỔN ĐỊNH
8. GIÁ TIÊU CUỐI TUẦN ỔN ĐỊNH
9. GIÁ HEO HƠI XUỐNG DƯỚI 50.000 ĐỒNG MỘT KG
10. GIÁ THỊT GIA CẦM TĂNG NHƯNG NGƯỜI CHĂN NUÔI VẪN CHƯA CÓ LÃI
11. PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
12. TIN THẾ GIỚI
13. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202