Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/9/2021
Ngày cập nhật : 27-09-2021

1/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 14 TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19.
2/ BỆNH NHÂN THỨ 14 Ở ĐẮK LẮK TỬ VONG DO COVID-19
3/ CHỦ ĐỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP THỦY ĐIỆN TRONG MÙA MƯA.
4/ ĐẮK LẮK CUNG CẤP 712 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4.
5/ PHÁT HIỆN 20 NGƯỜI SỬ DỤNG BẰNG GIẢ, BẰNG KHÔNG HỢP LỆ Ở HUYỆN CƯ KUIN.
6/ LAN TỎA NHỮNG TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN TRONG ĐẠI DỊCH.
7/ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA.
THỜI SỰ NÔNG NGHIỆP.
8/ ĐẮK LẮK THU HOẠCH 67.850 HA CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2021.
9/ CÁC ĐỊA PHƯƠNG GIEO TRỒNG TRÊN 20.950 HA CÂY TRỒNG VỤ THU ĐÔNG 2021.
10/ ĐẮK LẮK GIA TĂNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN ĐÀN GIA SÚC.
11/ ĐẮK LẮK CÒN 24 XÃ CÓ DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI CHƯA QUA 21 NGÀY.
12/ ĐẮK LẮK KẾT NỐI TIÊU THỤ SẦU RIÊNG TRONG ĐẠI DỊCH.
13/ TIN THẾ GIỚI.
14/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/9/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/9/2021
Trang 1 trong tổng số 202